ЗОШ №7 м. Луцьк

ткачук-грушицька л. в. – вчитель англійської мови.

чапюк ю. с. – вчитель англійської мови.

    на сучасному етапі викладання іноземної мови, зокрема англійської, комуніка-тивний підхід має провідну позицію. його суть зводиться до інтерактивної природи спілкування. успішна організація процесу навчання молодших школярів залежить від врахування потреб вихованців, їхніх вікових особливостей, від уміння вчителя організувати навчальний процес в нетрадиційній, ігровій формі.

    тому, слід зазначити, що застосування “методу асоціативних символів” дає можливість підвищити інтерес учнів до вивчення предмету; полегшити процес опа-нування лінгвістичним матеріалом; пробудити фантазію; емоційно забарвити і заці-кавити; раціонально використовувати час; полегшити роботу вчителя в плані підго-товки до уроку; взаємопов’язати усі компоненти уроку і проводити уроки в контексті комунікативної діяльності; багаторазово повторювати мовний і мовленнєвий матеріал в різних формах.

    помічено, що учні набагато швидше запам’ятовують та відтворюють вірші, пісні, римівки, слова і вирази, що супроводжуються рухами, жестами, мімікою. залучення та використання різних аналізаторів (слухового, зорового, мовленнєво-моторного і рухового ) сприяють ефективному засвоєнню навчального матеріалу.

    аналізуючи практику застосування “методу ас”, можемо стверджувати, що цей “метод” заслуговує на увагу. вважаємо, що “метод” можна використовувати для навчального спілкування партнерів із різним рівнем комунікативної компетенції. слід зазначити, що експериментальні групи, в яких експериментальне навчання ор-ганізовувалось на кожному аудиторному занятті, досягли кращих результатів, ніж експериментальні групи, у яких цей “метод” застосовувався частково.

    завдяки використанню “методу ас” урок проходить у швидкому темпі, жваво, цікаво, і задовольняє усі потреби молодшого школяра.

    з нашої точки зору, такий нетрадиційний підхід до вивчення англійської мови на початковому етапі поряд з використанням усіх видів     педагогічної підтримки, інтерактивних форм роботи, врахування вікових особливостей та домінуючих потреб – сприяє позитивним змінам у мові учнів, полегшує виконання комунікативних задач, прищеплює любов до англійської мови та зацікавлює молодшого школяра.

    якщо мова йде про молодших школярів, то слід враховувати їх інтенсивний фізіологічний та психічний розвиток, який реалізується в грі, як у провідному типі діяльності. ми це зрозуміли давно. але не було методики, яка б давала бажані вчителем стійкі знання учнів.

    і ось з’явився метод асоціативних символів (мас). відвідавши перші тренувальні семінари вчителів по даному методі, я зрозуміла відразу, що хочу працювати саме по ньому. розповівши своїй колезі, яка також працює на початковій ланці, теж виявила бажання навчати дітей по мас.

    що ж дає нам цей метод? мас – це мова рухів, жестів, міміки, кодова мова уявлень і асоціацій. діти швидко запам’ятовують лексику, показуючи її на рухах. легко і із задоволенням вводять вивчену лексику у речення за допомогою коротких схематичних малюнків.

    саме тому вивчення нової мови для дітей – цікавий, радісний процес, який не викликає втоми, приносить приємні емоції та головне – не створює мовних бар’єрів.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *