Опис методики Метод Асоціативних символів

Метод Асоціативних Символів через імітацію, максимально наближену до реальності

метод асоціативних символів через імітацію, максимально наближену до реальності      доведено, що пам’ять у дитини не довгострокова: вона не тільки швидко запам’ятовує, але й швидко забуває вивчене. збереження в пам’яті мовного матеріалу продовжує залишатись однією з найбільших проблем у навчанні. дослідники дитячого мислення стверджують, що розуміння будь-якого поняття для дітей раннього віку відбувається на основі …

Метод Асоціативних Символів через імітацію, максимально наближену до реальності Докладніше »

МЕТОД АСОЦІАТИВНИХ СИМВОЛІВ – ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ

2006 р.     журнал “педагогічний пошук”, №6 2006 р. с. в. гунько, вчитель англійської мови днз №7 м. луцька     повноцінна освіта підростаючого покоління передбачає високий рівень навчання іноземним мовам. прагнучи розпочати розв’язування цього завдання якомога раніше, педагоги вводять заняття і іноземних мов уже в дошкільних закладах.     заняття з іноземної мови – це складний …

МЕТОД АСОЦІАТИВНИХ СИМВОЛІВ – ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ Докладніше »

МАС – сучасна інноваційна здоров’язбережувальна технологія вивчення англійської мови у ДНЗ

         Циплюк аліна миколаївна – аспірантка ii року навчання спеціальності 13. 00. 09 – «теорія навчання» кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти східноєвропейського національного університету  імені лесі українки; керівник гуртка англійської мови днз №40 м. луцька         актуальність вивчення англійської мови на сучасному етапі обумовлена низкою чинників: глобалізацією (розростання …

МАС – сучасна інноваційна здоров’язбережувальна технологія вивчення англійської мови у ДНЗ Докладніше »

Зразки конспектів уроків за МАС

Уведення в мовленнєве середовище – один із найвідповідальніших етапів уроку для забезпечення підсвідомого, мимовільного запам’ятовування маленькими учнями іноземної лексики. однією з важливих вимог до уроку за методикою ас є постійна, кропітка, урізноманітнена робота над лексикою нововведеного та попередньо введеного мовного матеріалу, яка сприяє легкому запам’ятовуванню іноземних слів. це є та робота, яку не в змозі …

Зразки конспектів уроків за МАС Докладніше »

Ефективні форми роботи за Методом асоціативних символів (МАС) по темі «Тварини».

гунько с. в.  Сьогодні у педагогічній практиці при навчанні англійської мови дітей дошкільного та молодшого шкільного віку частіше всього використовується традиційний пояснювально-ілюстративний метод. не секрет, що для маленьких учнів, які пізнають світ здебільшого через гру, цього недостатньо. завдання педагога – організувати навчання в такий спосіб, щоб до процесу запам’ятовування мовного матеріалу долучили усі притаманні дитині …

Ефективні форми роботи за Методом асоціативних символів (МАС) по темі «Тварини». Докладніше »