МЕТОД АСОЦІАТИВНИХ СИМВОЛІВ – ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ

2006 р.     журнал “педагогічний пошук”, №6 2006 р.

с. в. гунько, вчитель англійської мови днз №7 м. луцька

    повноцінна освіта підростаючого покоління передбачає високий рівень навчання іноземним мовам. прагнучи розпочати розв’язування цього завдання якомога раніше, педагоги вводять заняття і іноземних мов уже в дошкільних закладах.

    заняття з іноземної мови – це складний навчальний процес. адже за мінімальний відрізок часу необхідно знайти можливість максимально залучити дітей до спілкування.

    я переконана, що спілкування з дітьми раннього та молодшого віку повинно повністю будуватися відповідно до закладеної в дитині від народження лінгвістичної програми. ця програма визначає єдину для всіх дітей і мов поетапну послідовність мовного розвитку, яку неможливо змінити шляхом навчання.

  • етап перший – однослівні речення.
  • етап другий – етап висловлювань, які складаються з двох, трьох і більше слів.
  • етап третій – етап досягнення мінімального комунікативного рівня.
  • етап четвертий – етап вдосконалення мінімальних комунікативних умінь до рівня відносно вільного володіння мовою.

   дослідження дитячих психологів довели, що діти дошкільного віку здобувають через гру 80 % знань, вмінь та навичок, молодші школярі – 50 %, підлітки – 20 %.

    враховуючи вищесказане для подачі та закріплення мовного матеріалу я застосовую метод асоціативних символів (дитина пізнає світ у живому слові, спілкуванні, грі). щоб дитина легко запам’ятовувала потрібні слова, вирази, у неї повинна виникнути відповідна асоціація.

   на перших заняттях з дітьми, підключивши уяву, домовляємося, як разом будемо зображати мовою жестів, рухів, міміки той чи інший предмет, стан чи дію.

    автоматично зникає потреба в перекладі лексичних одиниць; зменшується необхідність використання постійно зростаючого об’єму наочності, що надзвичайно полегшує роботу вчителя, привчає дитину «мислити» відразу іноземною мовою, сприяє вільному та легкому засвоєнню нових слів, створює мовне середовище.

    метод асоціативних символів використовується при вивченні майже всіх тем. особливо цікаво працювати над розділом «рухи та дії людини», тому що разом із дітьми ми «оживляємо» кожну команду, коментуючи її англійською мовою: stand up – встали; sit down – сіли; rim – біг на місці; fly – махаємо руками, імітуючи рухи крилами; swim – імітуємо рухи плавця; climb a tree – імітуємо підйом на дерево; make a bed – застеляємо уявне ліжко; watch tv – долоня перед обличчям – уявний телевізор і т. д.

    за таким же принципом вивчається лексика до інших тем. за допомогою жестів та рухів зображаємо в міру своїх можливостей потрібні предмети: doll – тримаємо уявну ляльку перед грудьми; ball – ударяємо рукою уявний м’яч; саг – крутимо уявне кермо; robot – руками імітуємо рухи робота; soldier – стали струнко, віддаючи честь як військові; bike – крутимо уявну педаль, тримаючи уявне кермо і т. д.

    не слід боятися використання великої кількості слів на заняттях. по-перше, слід пам’ятати: оскільки мовний матеріал діти засвоюють мимовільно, питання про перевантаження пам’яті великою кількістю слів від падає. по-друге, введення всіх лексичних одиниць не має на увазі їх негайного запам’ятовування і відтворення, а передбачає поетапне відпрацювання матеріалу дозами. систематичне повторювання – основа формування лексичних даних.

    важливо, що протягом заняття діти-працюють не над однією темою, а над трьома-чотирма, які перебувають на різних стадіях опрацювання.

    уже на перших заняттях я починаю працювати над темами «частини тіла», «рухи та дії людини», «тварини». усі ці теми між собою пов’язані. тварини, як і люди, можуть виконувати багато рухів, усі вони мають вуха, очі, голову і т. д. уже через кілька занять можемо змістовно об’єднати вищезгадані теми в одну. на третьому-четвертому заняттях підключаємо вивчення об’єктів, які символізують «обставини місця». тепер діти вже зможуть подорожувати до на-званих місць (go to the park… ). ще через кілька занять будемо вивчати прикметники, які характеризують наш стан (і am cold, hungry, sad , ill, happy) і т. д.

    використовуючи метод асоціативних символів, дітей легко можна залучити до бесіди, вони складають розповіді-мініатюри на задані теми, відповідають на запитання зразка: what do you do in. The morning?

    – i get up, do morning exercises, make a bed, go to the bathroom, wash myself, clean my teeth, brush my hair.

    цей метод навчання дозволяє вчителю проводи» ти подачу та закріплення мовного матеріалу у цікавій легкодоступній, часто жартівливій формі. при цьому швидкість та якість засвоєння дуже ефективна.

    дослідження психологів засвідчили, що людина запам’ятовує:

  • 10 % того, що читає;
  • 20 % того, що чує;
  • 30 % того, що бачить;
  • 50 % того, що бачить і чує одночасно;
  • 70 % того, що говорить;
  • 90 % того, що робить і чує одночасно.

    використання асоціативних символів створі умови, максимально наближені до життєвих ситуацій, що робить процес вивчення іноземної мови невимушеним.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *