Зразки конспектів уроків за МАС

Уведення в мовленнєве середовище – один із найвідповідальніших етапів уроку для забезпечення підсвідомого, мимовільного запам’ятовування маленькими учнями іноземної лексики.

однією з важливих вимог до уроку за методикою ас є постійна, кропітка, урізноманітнена робота над лексикою нововведеного та попередньо введеного мовного матеріалу, яка сприяє легкому запам’ятовуванню іноземних слів. це є та робота, яку не в змозі самостійно виконати дитина і яка в перспективі (якщо мова іде за школярів) виключає завдання типу «вивчить ці слова вдома». запам’ятати іноземні слова дітям самостійно ні в першому, ні в другому класі не під силу, не говорячи про дошкільнят. учитель на уроці або занятті іноземної мови повинен зробити усе можливе, щоб забезпечити запам’ятовування школярами або дошкільнятами лексичного матеріалу. регулярно працюючи з створеними образами-символами до кожного слова, словосполучення або виразу, ми вирішуємо поставлену проблему.

на цьому етапі застосовуються технології «look, listen and do», «listen and do». зверніть увагу, перед маленькими учнями ще не поставлено завдання відтворення мовного матеріалу. учитель майстерно «обігрує» лексику до кожного уроку та попередніх уроків, яка взаємопов’язана і може бути вжало повторена на уроці. предметна ігрова діяльність з образами викликає неабиякий інтерес у дітей. учитель при цьому з легкістю презентує лексичні одиниці та практикує різноманітні ігри з ними, які розвивають навики аудіювання, спонукаючи до підсвідомого, мимовільного запам’ятовування слів. цей етап ми називаємо «уведення в мовленнєве середовище» і радимо учителям, які починають працювати за мас, звернути особливу увагу на його важливість та приділяти цьому виду роботи достатньо часу. тривалість цього виду роботи індивідуально визначає кожен учитель.    тема: “веселе частування”. активізація вивченого матеріалу.

обладнання: плакати, іграшкові тварини, макети овочів та фруктів, велика дерев’яна ложка, трубочка для пиття соку, велика підзорна труба, ігрові сердечка, картки,.

хід уроку:

i. організаційний момент.

hello, children! Look back! Look around! Look at me! Today we are going to play with animals and funny food.

ii. основна частина уроку.

►► введення в мовленнєве середовище.

1) play the game “listen and do”. сприймання на слух та виконання вказівок учителя.

t. : turn around! Run! Hop! Jump! Fly! Swim!

we are animals. I’m an animal and you are animals. I am a cat. I am a dog. I am a hare. I am a wolf. I am a bear. I am a frog. I am a cow. I am a horse. I am a butterfly. I am a mosquito. I am a monkey.

i am strong. I am good. I am bad. I am nice. I am dangerous. I am big. I am little. I am thirsty. I am hungry. I am dirty.  I am clean. I am cold. I am funny.

2) play the game “the frog and the dog” (учитель тримає в руках іграшкову жабку з підзорною трубою у руці та почергово підходить до дітей, які зображують описану жабкою ознаку собачки).

t. : i am a frog. I see a strong dog.

t. : i am a frog. I see a good dog.

t. : i am a frog. I see a bad dog.

t. : i am a frog. I see a dirty dog.

t. : i am a frog. I see a funny dog.

t. : i am a frog. I see a nice dog.

t. : i am a frog. I see a hungry dog.

3) the game “hungry animals”. Listen and do. закріплення назв їжі (учитель поперемінно бере іграшкових тваринок (a dog, a monkey), які “називають” їжу, якою вони ласують; діти зображують названу їжу).

t. : i am a dog. I am hungry.  I eat sausage (bread, sandwiches, meat, fish, potatoes, salad, soup, cutlets… ). I drink milk (water).  (собачка вибірково «підходить» до дітей, щоб «поласувати» зображуваною ними їжою, використовуючи там, де можливо, велику дерев’яну ложку).

i am a monkey. I am thirsty. I have banana (orange, apple, carrot…) juice. I like banana (orange, apple, carrot…) juice. I drink banana (orange, apple, carrot…) juice. (мавпочка «ласує» напоями, користуючись трубочкою для пиття соку).

i have potato (cucumber, mushroom…) juice. I don’t like potato (cucumber, mushroom…) juice.

►► мовленнєва розминка.

1) play the game “yes or no”. учитель мовою жестів зображує їжу та називає її, при цьому часто помиляючись. діти відповідно реагують.

t. : i have an apple (зображує помідора)…

ps. : no.

2) the funny game “i like. I don’t like. “look and say.

закріплення назв овочів, фруктів. вживання граматичних структур i like, i don’t like (учитель використовує контури двох великих сердець, одне з яких перекреслене).

учитель почергово кладе муляжі овочів та фруктів або інші предмети у склянку. діти відповідно коментують:

ps. : i like apple juice. I like carrot juice…

i don’t like grass (mushroom, flower, mosquito, spider…)  juice.

►► актуалізація опорних знань.

play the game with the monkey “do you like… ? “. закріплення структури “do you like… ? ” (учитель викликає дитину, яка загадала один із видів соку, поклавши муляж у склянку).

ps. Do you like flower juice? Do you like potato juice… ?

►► фізкульт хвилинка.

1) t. : stand up, little kids. Go for a walk. Let’s play the animal game. You are frogs. Frogs! Hop, hop, hop! Catch mosquitoes! Eat mosquitoes!

you are horses. Run! Run! Run! Eat grass! You are monkeys. Jump! Jump! Eat bananas! You are hares. Hop! Hop! Eat carrots! Eat cabbages! Eat grass. You are cats. Catch a mouse! Catch mice! Eat a mouse! Eat mice! You’re monkeys. Eat chocolate! Eat sweets!

2) sing a song «i like chocolate, yummy yummy».

►► актуалізація опорних знань.

1) play the game with animals “i eat” (для полегшення виконання завдання перед дітьми розміщуємо плакат із зображенням їжі).  учитель почергово підносить до дітей торбинку з іграшковими тваринками (a hare, a frog, a cow, a horse, a monkey, a dog) та запитує who are you? дитина витягує іграшкову тваринку та називає її.

p1. : i am a frog.

t. : i am a frog. I eat… (діти продовжують речення): i eat mosquitoes. I eat butterflies…

t. : i am a hare. I eat…       ps. : i eat…

t. : i am a frog. I eat…    ps. : i eat…

t. : i am a cow. I eat…    ps. : i eat…

t. : i am a horse. I eat…     ps. : i eat…

t. : i am a monkey. I eat…     ps. : i eat…

t. : i am a dog. I eat…     ps. : i eat. ..

t. : i am a cat. I eat…      ps. : i eat…

t. : i am a mouse. I eat…       ps. : i eat…

2)  play the game “who am i? “. загадки про тварин.

учитель описує тварин, обов’язково називаючи, чим вони харчуються.

3) play the game “are you” (на дошці картки із зображенням прикметників, які символізують ознаки тварин). учитель викликає дитину яка загадує одну із ознак. інші відгадують.

ps. : are you good (big, angry, strong…)?

iii заключний етап уроку.

рухлива гра “little mice, little mice”. діти в ролі котів, взявшись за руки, утворюють коло. кілька дітей-мишок знаходяться в колі та зображують стан, про який говорять коти: little mice! Little mice! You are very, very nice. But you are very bad.  Are you afraid of a cat? діти-коти піднімають руки (мишоловка відкривається) та повторюють кілька разів run away! Run away! Run away!.. мишки в цей час то вибігають, то забігають в мишоловку. на слова «i catch you! » діти-коти руки опускають (мишоловка закривається). діти-мишки, які залишилися в мишоловці, рахуються спійманими.тема: “веселе частування”. активізація вивченого матеріалу.

обладнання: плакати, іграшкові тварини, макети овочів та фруктів, велика дерев’яна ложка, трубочка для пиття соку, велика підзорна труба, ігрові сердечка, картки,.

хід уроку:

i. організаційний момент.

hello, children! Look back! Look around! Look at me! Today we are going to play with animals and funny food.

ii. основна частина уроку.

►► введення в мовленнєве середовище.

1) play the game “listen and do”. сприймання на слух та виконання вказівок учителя.

t. : turn around! Run! Hop! Jump! Fly! Swim!

we are animals. I’m an animal and you are animals. I am a cat. I am a dog. I am a hare. I am a wolf. I am a bear. I am a frog. I am a cow. I am a horse. I am a butterfly. I am a mosquito. I am a monkey.

i am strong. I am good. I am bad. I am nice. I am dangerous. I am big. I am little. I am thirsty. I am hungry. I am dirty.  I am clean. I am cold. I am funny.

2) play the game “the frog and the dog” (учитель тримає в руках іграшкову жабку з підзорною трубою у руці та почергово підходить до дітей, які зображують описану жабкою ознаку собачки).

t. : i am a frog. I see a strong dog.

t. : i am a frog. I see a good dog.

t. : i am a frog. I see a bad dog.

t. : i am a frog. I see a dirty dog.

t. : i am a frog. I see a funny dog.

t. : i am a frog. I see a nice dog.

t. : i am a frog. I see a hungry dog.

3) the game “hungry animals”. Listen and do. закріплення назв їжі (учитель поперемінно бере іграшкових тваринок (a dog, a monkey), які “називають” їжу, якою вони ласують; діти зображують названу їжу).

t. : i am a dog. I am hungry.  I eat sausage (bread, sandwiches, meat, fish, potatoes, salad, soup, cutlets… ). I drink milk (water).  (собачка вибірково «підходить» до дітей, щоб «поласувати» зображуваною ними їжою, використовуючи там, де можливо, велику дерев’яну ложку).

i am a monkey. I am thirsty. I have banana (orange, apple, carrot…) juice. I like banana (orange, apple, carrot…) juice. I drink banana (orange, apple, carrot…) juice. (мавпочка «ласує» напоями, користуючись трубочкою для пиття соку).

i have potato (cucumber, mushroom…) juice. I don’t like potato (cucumber, mushroom…) juice.

►► мовленнєва розминка.

1) play the game “yes or no”. учитель мовою жестів зображує їжу та називає її, при цьому часто помиляючись. діти відповідно реагують.

t. : i have an apple (зображує помідора)…

ps. : no.

2) the funny game “i like. I don’t like. “look and say.

закріплення назв овочів, фруктів. вживання граматичних структур i like, i don’t like (учитель використовує контури двох великих сердець, одне з яких перекреслене).

учитель почергово кладе муляжі овочів та фруктів або інші предмети у склянку. діти відповідно коментують:

ps. : i like apple juice. I like carrot juice…

i don’t like grass (mushroom, flower, mosquito, spider…)  juice.

►► актуалізація опорних знань.

play the game with the monkey “do you like… ? “. закріплення структури “do you like… ? ” (учитель викликає дитину, яка загадала один із видів соку, поклавши муляж у склянку).

ps. Do you like flower juice? Do you like potato juice… ?

►► фізкульт хвилинка.

1) t. : stand up, little kids. Go for a walk. Let’s play the animal game. You are frogs. Frogs! Hop, hop, hop! Catch mosquitoes! Eat mosquitoes!

you are horses. Run! Run! Run! Eat grass! You are monkeys. Jump! Jump! Eat bananas! You are hares. Hop! Hop! Eat carrots! Eat cabbages! Eat grass. You are cats. Catch a mouse! Catch mice! Eat a mouse! Eat mice! You’re monkeys. Eat chocolate! Eat sweets!

2) sing a song «i like chocolate, yummy yummy».

►► актуалізація опорних знань.

1) play the game with animals “i eat” (для полегшення виконання завдання перед дітьми розміщуємо плакат із зображенням їжі).  учитель почергово підносить до дітей торбинку з іграшковими тваринками (a hare, a frog, a cow, a horse, a monkey, a dog) та запитує who are you? дитина витягує іграшкову тваринку та називає її.

p1. : i am a frog.

t. : i am a frog. I eat… (діти продовжують речення): i eat mosquitoes. I eat butterflies…

t. : i am a hare. I eat…       ps. : i eat…

t. : i am a frog. I eat…    ps. : i eat…

t. : i am a cow. I eat…    ps. : i eat…

t. : i am a horse. I eat…     ps. : i eat…

t. : i am a monkey. I eat…     ps. : i eat…

t. : i am a dog. I eat…     ps. : i eat. ..

t. : i am a cat. I eat…      ps. : i eat…

t. : i am a mouse. I eat…       ps. : i eat…

2)  play the game “who am i? “. загадки про тварин.

учитель описує тварин, обов’язково називаючи, чим вони харчуються.

3) play the game “are you” (на дошці картки із зображенням прикметників, які символізують ознаки тварин). учитель викликає дитину яка загадує одну із ознак. інші відгадують.

ps. : are you good (big, angry, strong…)?

iii заключний етап уроку.

рухлива гра “little mice, little mice”. діти в ролі котів, взявшись за руки, утворюють коло. кілька дітей-мишок знаходяться в колі та зображують стан, про який говорять коти: little mice! Little mice! You are very, very nice. But you are very bad.  Are you afraid of a cat? діти-коти піднімають руки (мишоловка відкривається) та повторюють кілька разів run away! Run away! Run away!.. мишки в цей час то вибігають, то забігають в мишоловку. на слова «i catch you! » діти-коти руки опускають (мишоловка закривається). діти-мишки, які залишилися в мишоловці, рахуються спійманими.заняття в старшій групі по робочому зошиту

«граючись, учимось»  с. 28-29     

тема: “мій одяг” узагальнення вивченого матеріалу.

хід уроку

i. організаційний момент.

іі. основна частина уроку.

►►уведення  в мовленнєве середовище.

1) play the game “look, listen and do”. сприймання на слух та виконання вказівок учителя.

t. : stand up! Turn around! Run! Jump! Play! Dress yourself! (dress yourselves! ) undress yourself!………………………………………………………………………………………….. (actions)

t. : i am hot! I am cold! I am nice! I am good! I am bad! I am dirty! I am clean!…

t. : it is hot! It is nice! It is good! It is bad! It is dirty! It is clean! It is cold!… (adjectives)

t. : everybody, dress yourself! Put on your shirt! Put on your shorts! Put on your sweater! Put on your shirt! Put on your t-shirt! Put on your socks! Put on your jeans! Put on your jacket!…

      ►► мовленнєва розминка.

1) play the game “yes or no”. учитель у робочому зошиті на сторінці 29 показує на шарф та задає запитання типу: is it a cap? Is it a sweater? Is at a dress? Is it a shirt? Is it a t-shirt! Is it a sock?… Is it a scarf? діти відповідно реагують.

2) “look, do and say”. учитель зображує символи, які є характерними ознаками шарфа, діти називають їх: a long scarf; a short scarf; a small scarf; a big scarf; a dirty scarf; a clean scarf; a bad scarf; a good scarf; a nice scarf; a funny scarf; an old scarf; 

3) “look and say”. учитель імітує виконання дій з шарфом, який тримає у руці. діти коментують їх: i see a scarf; i like a scarf; i touch a scarf; i point to a scarf; i take a scarf; i wash a scarf; i put on a scarf; i take off a scarf;

4) робота з посібником. “listen and do”. діти по команді учителя імітують виконання рухів із зображеними предметами одягу на с. 29.

t. : touch a scarf! Touch a cap! Touch socks! Look at the scarf! Look at the cap! Wash the scarf! Put on the scarf! Give me the scarf…!  

     ►► розвиток навичок усного мовлення.

1) play the game “look and say”. перед дітьми розміщена схема з граматичними структурами (i have, i like, i see, i touch, i point to, i wash, i take…), поряд з якими учитель кладе картинку або картинки із зображенням предметів одягу (наприклад, шарфа). діти складають стверджувальні речення.

2) “спробуй відгадай”. під одну із граматичних структур ведучий ховає фішку. діти відгадують, задаючи запитання типу: do you have a scarf? Do you like a scarf? Do you wash a scarf?…

3) the memory game “finish the sentences”.

t. : now, let’s play with animals. They put on clothes too. учитель розставляє іграшкових тваринок біля яких довільно розкладає картки із зображенням одягу, які, прокоментувавши “i am a dog. I put on my shorts…”, перевертає зображенням донизу. завдання дітей згадати та допомогти тваринкам розповісти що вони одягають. I am a frog. I put on my…; i am a mouse. I put on my…; i am a wolf. I put on my…; i am a bear. I put on my…; i am a hare. I put on my mitten.

  ►► фізкульт хвилинка.

учитель показує дітям рукавицю великого розміру.

t. : girls and boys! I have a mitten! I have a magic mitten! Do you like a mitten? Of course, you do. Boys, stand up! Run to the mitten! Run back! Girls, hop to the mitten! Touch the mitten! Hop back! Boys, jump to the mitten! Jump back.. ! Girls and boys, go to the mitten! Look at it! This is a magic mitten. Many animals live in this mitten. Now we are going to look at the magic mitten on your books.

     ►► практика в мовленні.

робота з посібником с. 28.

1) the guessing game. “it is a…”. учитель почергово описує тварин, які живуть у рукавичці, діти відгадують, хто це.

t. : i am an animal. I live in the mitten. I am big. I am angry. I am strong. I am brown. I have small eyes. I have big teeth. I have big lags… it is a…

2) “listen and finish”.

t. : i live in the mitten. I am a…

t. : i don’t live in the mitten. I am a…

3) “look and say”. діти почергово називають зображених в рукавичці тварин (с. 28) та коментують хто із них живе у ній, а хто ні:

i am a mouse. I live in the mitten.

i am a frog. I live in the mitten…

i am a squirrel. I don’t live in the mitten…заняття в старшій групі                  

тема: “my clothes”. узагальнення вивченого матеріалу.

хід уроку

i. організаційний момент.

іі. основна частина уроку.

►►уведення  в мовленнєве середовище.

1) play the game “i wash my”. учитель почергово показує на частини тіла та імітує рухи що миє їх: i wash my hands. I wash my ears. діти копіюють рухи учителя. раптом учитель називає, що він миє одну із частин тіла, а показує зовсім на іншу. тих дітей, які невірно скопіювали його рух, запитує: do you have a nose on your neck…? діти разом з учителем швидко виправляють помилку. гра проводиться у швидкому темпі.

2) play the game «a little boy (girl)». учитель імітує виконання рухів з предметами одягу. символ дівчинки – на голову прикріпити бантик. T. : i am a girl. I have socks. учитель показує маленькі дитячі носки. I look at my socks. I touch my socks. I point to my socks. I wash my socks. I like my socks. I put on my socks. I take off my socks. I put on my socks on my hands. I have four legs. I am not a boy. I am a dog. I stand on four (three, two legs). I run;

i have socks. I put socks on my ears. I am not a boy. I am cheburashka;  

i have socks. I have a sock. I put a sock on my nose. I have a long nose. I am not a boy. I am an elephant;

i have a sock. I have a big sock. I put a sock on my head. I have a cap. I have a funny cap. I like my cap. Girls and boys, do you like my cap? I am not a boy. I am a clown. Look at me! I stand on one leg. I hop on one leg. I stand on two legs. I hop on two legs. I stand on two arms. I go on two arms. I stand on one arm. I fall down.

i have jeans (учитель показує маленькі дитячі джинси). I like jeans. I put jeans on my arms. I have four legs. I go on four legs. I put jeans on my head. I have a cap. I have a funny cap. I have jeans. I put jeans on my neck. I have a scarf. I like my scarf. Do you like my scard?

i have sandals (учитель показує маленькі дитячі сандалики). Do you like my sandals? I put sandals on my ears… . I put sandals on my hands… i put sandals on my shoulders. I am a soldier (an officer). Boys! Stands up! Hands up! Hands down! Sit down.. !

i have mittens (учитель показує маленькі дитячі рукавички). I put mittens on my feet (ears…). I have a mitten. I have a big mitten (учитель показує велику казкову рукавицю). I put on mitten on my head.  

      ►► мовленнєва розминка.

1) play the game “look, listen and finish”. учитель показує дитячий або ляльковий, або ж намальований одяг і проговорює римівку, даючи дітям можливість самостійно назвати предмет одягу, діти імітують процес його одягання.

t. : one-two! One-two!

      i have………. (показує джинси) for you!

      put on jour jeans.

     one-two! One-two!

      i have………. (показує кепку) for you!

      put on jour cap.

      one-two! One-two!

      i have………. (показує рукавички) for you!

      put on jour mittens.

2) play the game “listen, do and repeat”. учитель підносить почергово до кожного із дітей один із предметів одягу і дає накази, які той виконує та повторює за учителем.

t. : a cap. I have a cap. Olia, touch a cap! Oleh, touch a cap! Sasha, point to the cap! (wash the cap, take the cap, draw the cap, play with a cap, don’t play with a cap, brush  the cap, put on the cap, take off the cap).

     ►► практика в мовленні.

1) the game «do and say». учитель підносить почергово до дітей один із предметів одягу, стосовно якого кожний виконує дію та називає її:

p1. : i touch a cap.

p2. I wash a cap.

p3. I put on a cap…

      ►► фізкульт хвилинка.

     ►► практика в мовленні.

1) play the game «a funny hat». один із учасників гри виходить наперед. одягає запропоновану йому шляпу і готується виконати надані йому вказівки. перед дітьми розміщений плакат із зображенням прикметників.

t. : i have a nice cap. And you?

p1. : i have a … (funny) hat.

p2. : i have a … (dirty) hat. дитина в шляпі зображує стан який називають учасники гри.

2) rhyme

i am a cat. I have a good (bad, red, green…) hat.

iii заключна частина урокузаняття в старшій групі                   

тема: “продукти харчування” практика у мовленні.

обладнання: картки, плакати, муляжі овочів та фруктів, посібник «граючись, учимось» авторів с. гунько, з. коновалюк, робочий зошит «граючись, учимось» с. гунько, складені у вигляді гармошки граматичні структури.

хід уроку

i. організаційний момент.

t. : hello, children! Look around! Look back! Look up! Look down! Look at me!

today we are going to speak about food.

іі. основна частина уроку.

►►уведення  в мовленнєве середовище.

1) play the game “listen and do”. сприймання на слух та виконання наказів учителя.

t. : turn around! Play! Run! Jump! Watch tv! Read! Draw! Write! Cook! Dance! Sing! Clean your teeth! Dress yourselves! Undress yourselves! Do morning exercises! Wash yourselves! Drink!

2). «listen and finish» (діти копіюють жести та рухи учителя та називають відповідну дію). T. : i am hungry. What do you do when you are hungry?     P. : i eat.

t. : i’m thirsty. I… p. : i drink.

t. : i’m hot. I…   p. : i undress myself.

t. : i’m cold. I… p. : i dress myself.

t. : i’m happy. I…   p. : i dance (sing).

t. : i’m dirty. I…     p. : i wash myself.

3). Play the game with a monkey “listen and do” (діти зображують символи овочів та фруктів, які називає мавпочка; мавпочка імітує виконання названих нею дій по відношенню до овочів та фруктів).

t. (monkey): oh, yes, yes. I’m a monkey. I’m hungry. I want to eat. I have a potato. I have many potatoes. I wash potatoes. I cook potatoes. I eat potatoes…

i have a tomato. I see a tomato. I like a tomato. I touch a tomato. I wash a tomato…

      ►► мовленнєва розминка.

1). Play the game “yes or no”. тренування коротких відповідей yes, it is! No, it isn’t! до запитань is it…? (учитель мовою жестів зображує одну із одиниць овочів або фруктів, наприклад, помідор, задаючи питання типу):

t. : is it a potato? Is it an apple (an orange, a plum, a cherry, a lemon)?

ps. : yes, it is! No, it isn’t!

2). Play the game “it is… “. закріплення назв овочів, фруктів та назв страв (учитель мовою жестів зображує предмети їжі, учні називають їх).

t. : look and say. It is a…

ps. : it is a cucumber (mushroom… ).

t. It is…

ps. : it is sausage (cheese, chocolate, ice-cream… ).

3). Let’s play the game “the funny fridge”. виконання ігрових наказів. закріплення структури i have (на прохання учителя одна дитина зображує холодильник, інші виконують команди учителя по відношенню до ігрового холодильника).

t. Girls, stand up! Go to the fridge. Go back!

boys, stand up! Go to the fridge! Touch the fridge! Go back!

boys, run to the fridge and open it! Go back!

girls, go to the fridge and wash it!

boys, jump to the fridge and close it!

4) play the game “in the fridge” look and say (учитель зображує їжу в зімітованому дитиною холодильнику. діти називають її).

t. : roma, come forward and imitate the fridge. Girls and boys, what do you have in the fridge? Look and say.

p. : i have… in the fridge.

     ►► розвиток навичок усного мовлення.

1). The game “yes or no”. закріплення структури i have (учитель підносить почергово до кожного з дітей коробку з картками із зображенням їжі та предметів одягу, задаючи запитання типу what do you have in the fridge?

учень витягує одну із карток та називає зображений на ній предмет, який знаходиться в холодильнику:

p. : i have an apple (a cap… ) in the fridge. діти відповідно реагують.

2). The game “the funny table”. закріплення структури  i put… on the table (одна дитина на прохання учителя зображує стіл. учитель мовою рухів, жестів, зображує предмет, який він кладе на стіл, пропонуючи дітям почергово імітувати предмети, які вони кладуть на стіл та прокоментувати свої дії).

t. : sasha, come forward. Imitate a table, please. Girls and boys, what do you put  on the table? I put an apple on the table. And you?

ps. I put … On the table.

3). The memory game. “look and say”. закріплення граматичних структур i see, i have, i like, i go to, i point to, i wash… учитель мовою жестів, міміки зображує граматичні структури та разом з дітьми озвучує їх.

t. (ps. ): i see a tomato. I have a tomato. I wash the tomato. I touch… i point to…

на дошці прикріплені зображення граматичних структур i see, i have, i like, i go to, i point to, i wash… і картки з намальованою їжею. учитель задає запитання та прикладає до граматичних структур ті картки, які називають діти.

t. : olia, what do you see? (учитель прикладає до структури названу одиницю їжі).

p1. (olia): i see…

t. : sasha, what do you have?

p2. (sasha): i have…

t. : what do you like? (touch, wash, point to, draw… ).

p3. : i like…

учитель пропонує хлопчикам (дівчаткам) встати, відвернутися та спробувати згадати, що зображено на дошці, відповідаючи на запитання. What do you have (see, like…)?

►► фізкульт хвилинка.

1). The game “a funny snowman”. діти виконують команди учителя, повертаючись в напрямку до розставлених у кімнаті карток лісу, парку, подвір’я, саду.

t. : great job, girls and boys. Now i think you want to go for a walk. Dress yourselves! It is winter. It is cold. Dress yourselves and go to the yard. Skate in the yard! Make a snowman in the yard! Run in the garden! Ski in the garden! Make a snowman in the garden! Run to the forest! Ski in the forest! Play snowballs in the forest! Run to the park! Sledge in the park! Slide on ice! Make a snowman! Now we are funny snowmen.

t. : i’m a snowman. I have a funny nose. I have a (tomato …)  nose and you?

діти почергово беруть з коробки овочі та фрукти та прикладають їх до носа.

p1. : i am a snowman. I have a potato nose.

p2. : i am a snowman. I have a mushroom nose…

2) пісня з виконанням рухів.

i am a snowman,

look at my nose

look at my nose

look at my nose

i am a snowman,

look at my nose

my nose goes up and down.

(look at my arms)

      ►► практика в мовленні.

1. The game «do you have.. ? » закріплення структури do you have.. ? (один із учасників гри, він же сніговик, ховається за ширмочку та бере із коробки з овочами та фруктами один предмет, який буде символізувати його ніс).

ps. : do you have a tomato (potato…) nose?

p. (snowman): no, i don’t.

2) answer the questions. відпрацювання відповідей на загальні запитання

where do you see a snowman? (in the park, in the yard, in the garden, in the forest…).

where do you see a apple? (in the fridge, on the table, in the tree, in the garden…).

where do you play snowballs?

what do you put on?

what do you play with?

what do you do in winter?

what do you drink?

what do you eat?

where do you run? (in the park, in the yard, in the garden, in the house…).

iii заключна частина уроку

t. : yes, yes! You run in the yard, in the park, in the garden, in the forest. Let us run together. діти по команді учителя, рухаючись по кімнаті, розповідають та імітують виконання рухів:

hop! Hop! Run! Run!                  

it is fun! It is fun!                    

turn around! Turn around! Run! Run!   

it is fun! It is fun!

skate! Skate! Run! Run!

it is fun! It is fun!

ski! Ski! Run! Run!

it is fun! It is fun!

make a snowman! Make a snowman! Run! Run!

it is fun! It is fun!

ok! Come to me little boys and girls! You were very clever today. Thank you very much for your nice job. Good bye!заняття в старшій групі

тема: “я – матусин помічник” узагальнення вивченого матеріалу.

обладнання: маленький іграшковий віник, маленька іграшкова швабра, іграшковий душ, ганчірка.

хід уроку

i. організаційний момент.

t. : hello, kids! Look around! Turn around! Look at me and listen to me! Be attentive! Are you tania? Are you olia? (учитель звертається до дітей, часто «помиляючись») olia, do you love your mum? Are you nazar? Are you orest? Orest, do you play with your mum? Sasha, do you help your mum? Very nice! Today i am going to be your mum. Do you love me? Thank you. And i love you. You will play with me and you will help me.

іі. основна частина уроку.

►►уведення  в мовленнєве середовище.

1) play the game “look, listen, do and say”. учитель зображує символи та озвучує їх. діти копіюють рухи та повторюють за учителем.

t. : my mum; my daddy; i love my mum; i love my daddy; i kiss my mum; i play with my mum; i play with my daddy; i help my mum; i help my daddy.

now “listen and do! ” діти на прохання учителя зображують кімнати та меблі. учитель виконує дії відносно них, використовуючи іграшкові швабру, віник, ганчірку.

t. : i am your mum. I see a bed. I see a bath. I see a fridge. I see a tv set. I go to the bedroom. I go to the bathroom. I go to the living room. I go to the kitchen. I sweep the floor in the bedroom. I sweep the floor in the kitchen. I sweep the floor in the bathroom. I mop the floor in the bedroom. I mop the floor in the bathroom. I mop the floor in the kitchen. I mop the floor in the living room. I dust a table in the living room. I dust a piano in the living room. I dust a chair in the living room. I dust a door in the living room. I dust a window in the living room. I dust a tv set in the living room. I dust a computer in the living room…       

►►мовленнєва розминка.

1) play the game “look and say”. закріплення назв кімнат та меблів (учитель зображує, діти називають їх).

t. : what do you see in the house.

ps. : i see a fridge (bath, tv-set, bed, kitchen, bathroom, living room, bedroom).

2) “listen, do and say”. двоє дітей зображують спальню та ванну кімнату. учитель показує на зімітовану учнем спальну кімнату та запитує:

t. : is it a bed?

      is it a tv set?

      is it a fridge?

      is it a bathroom? 

      what is it?

аналогічні запитання учитель задає до зімітованої дитиною ванної кімнати.

3) “listen and do”.

t. : girls and boys, stand up! Look at the bathroom (bedroom). Point to the bathroom (bedroom). Sit down! Boys, stand up! Run to the bathroom! Run back! Girls, go to the bedroom! Make a bed in the bedroom. Go back! Boys, jump to the bathroom! Wash yourselves in the bathroom! Go back! Boys and girls, run to the bathroom. Sweep the floor in the bathroom. Mop the floor! Go to the bedroom. Clean the room. Open the window. Mop the floor. Go to the chair (учитель зображує стільця). Dust the chair. Go to the wardrobe (учитель зображує шафу). Dust the wardrobe. Thank you, you are good girls and boys. I am your mum and you help your mum.  This is a wardrobe (учитель зображує шафу). You have clothes in the wardrobe.

     ►► розвиток навичок усного мовлення.

1) play the game “i wash…” do and say. закріплення назв предметів одягу. перед учасниками гри плакат із намальованим одягом. діти почергово з іграшковим душем, який можна замінити ванночкою або лійкою, підходять до плаката і підносить на свій вибір над одним із предметів одягу, коментуючи свої дії.

t. : ok. I am your mum. You’ll help me! What do you wash?

p1: i wash my shorts.

p2: i wash my socks…

2) play the game “i brush…”. закріплення назв предметів одягу. учасник гри, який буде зображувати одяг, стає попереду. діти почергово, тримаючи в руках щітку для одягу, підходять до нього та називають, що вони будуть чистити. перший учасник гри зображує названий одяг, діти зі щіткою імітують його чистку.

t. : sasha, come forward and imitate the clothes (учитель тримає вішак для одягу). Girls and boys, what do you brush?

p1: i brush my boots.

p2: i brush my jacket…

3) play the game “i peel”. гра аналогічна попередній, тільки діти використовують паперовий муляж ножа.

t. : olia, come forward and imitate fruit and vegetables. Girls and boys, what do you peel?

p1: i peel a potato.

p2: i peel a cucumber…

4) play the game “i dust”. учитель почергово підносить до дітей коробку з картками із зображенням меблів, задаючи запитання типу what do you dust? учень витягує одну із карток та називає дію: i dust a table…

      ►► практика в мовленні.

1) answer the questions. робота із робочим зошитом «граючись, учимось. англійська мова» с. гунько ст. 36. , або з відповідним плакатом. діти відповідають на запитання, показуючи на картинки в зошиті.

t. : you are good girls and boys. You always help your mum and daddy. What do you do?

p1: i peel potatoes.

p2: i help mum.

p3: i clean the room.

p4: i dust a table (chair…).

p5: i wash the car.

p6: i wash my socks (cap…).

p7: i brush my shoes (sandals…).

p8: i feed my fish (cat…).

p9: i sweep the floor.

p10: i mop the floor.

2) play the game “do you…? “. закріплення граматичної структури do you… ? (учитель використовує плакат до теми або робочий зошит (с. 36)).

один із учасників гри загадує одну із дій, інші відгадують.

3) answer the question.

t. : what do you peel?

      ►► фізкульт хвилинка.

1) t. : yes, you peel different fruit and vegetables. Now we are funny robots. діти за прикладом учителя почергово беруть з коробки з  овочами та фруктами один предмет і прикладають його до носа.

t: i am a robot. I have an orange nose. And you?  

p1: i am a robot. I have a potato nose.  

p2. : i am a robot. I have a mushroom nose…

2) пісня з виконанням рухів.

i am a robot,

look at my nose

look at my nose

look at my nose

i am a robot,

look at my nose

my nose goes up and down.

(look at my arms)

     ►► практика в мовленні.

1) the game «do you have.. ? » закріплення структури do you have.. ? (один із учасників гри, він же робот, ховається за ширмочку та бере із коробки з овочами та фруктами один предмет, який буде символізувати його ніс).

ps. : do you have a tomato (potato…) nose?

p. (robot): no, i don’t.

2) play the game “one, two, three – speak with me”. продовжувати учити ставити запитання are you…? Do you…? Do you have…? What do you.. ? Where do you.. ? How are you.. ? How old are you.. ? перед дітьми відповідна таблиця або посібник «граючись, учимось» с.

t. : we are going to play the game “one, two, three – speak with me”, but first «look and say» (учитель зображує асоціативні символи до запитальних слів do, are, do you, have, what, where, how old…, діти називають їх). потім одна дитина виходить наперед та відповідає на запитання, які задають учасники гри.

ps. : who are you?

       what is your name?

       how old are you?

       how are you?

       where are you?

       do you run (jump… )?

      are you good (strong…)?

      do you have a house (flat…)?

      where do you run (eat…)?

      what do you eat (drink…)?

     ►► заключна частина уроку.

t

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *